Tin tức

Máy phát điện chạy bằng năng lượng mặt trời

Máy phát điện chạy bằng năng lượng mặt trời

Công ty điện SkyBuilt ở bang Virginia, Mỹ, đã chế tạo thành công máy phát điện  chạy bằng năng lượng mặt trời và năng lượng gió di động (MPS) không cần sử dụng bất cứ loại nhiên liệu nào. MPS có những panô mặt trời, tuôcbin nhỏ hoạt động nhờ gió, ăcqui tích điện để có thể cung cấp điện liên tục vào ban đêm hoặc lúc lặng gió.   Các máy phát điện di động này có thể tháo rời thành nhiều bộ … Đọc Thêm

Máy phát điện chạy bằng năng lượng mặt trời

Máy phát điện chạy bằng năng lượng mặt trời

Công ty điện SkyBuilt ở bang Virginia, Mỹ, đã chế tạo thành công máy phát điện  chạy bằng năng lượng mặt trời và năng lượng gió di động (MPS) không cần sử dụng bất cứ loại nhiên liệu nào. MPS có những panô mặt trời, tuôcbin nhỏ hoạt động nhờ gió, ăcqui tích điện để có thể cung cấp điện liên tục vào ban đêm hoặc lúc lặng gió.   Các máy phát điện di động này có thể tháo rời thành nhiều bộ … Đọc Thêm

Máy phát điện chạy bằng năng lượng mặt trời

Máy phát điện chạy bằng năng lượng mặt trời

Công ty điện SkyBuilt ở bang Virginia, Mỹ, đã chế tạo thành công máy phát điện  chạy bằng năng lượng mặt trời và năng lượng gió di động (MPS) không cần sử dụng bất cứ loại nhiên liệu nào. MPS có những panô mặt trời, tuôcbin nhỏ hoạt động nhờ gió, ăcqui tích điện để có thể cung cấp điện liên tục vào ban đêm hoặc lúc lặng gió.   Các máy phát điện di động này có thể tháo rời thành nhiều bộ … Đọc Thêm

Máy phát điện chạy bằng năng lượng mặt trời

Máy phát điện chạy bằng năng lượng mặt trời

Công ty điện SkyBuilt ở bang Virginia, Mỹ, đã chế tạo thành công máy phát điện  chạy bằng năng lượng mặt trời và năng lượng gió di động (MPS) không cần sử dụng bất cứ loại nhiên liệu nào. MPS có những panô mặt trời, tuôcbin nhỏ hoạt động nhờ gió, ăcqui tích điện để có thể cung cấp điện liên tục vào ban đêm hoặc lúc lặng gió.   Các máy phát điện di động này có thể tháo rời thành nhiều bộ … Đọc Thêm